Chemtrails a HAARP

27042012445Chemtrails – jev označovaný jako nesmysl a zařazený mezi konspirační teorie. Jev, který už nelze dále utajovat. Jev, o kterém ví stále více lidí, přestože média stále mlčí, popírají nebo mlží. Jsou už i studie dokazující na rozborech půdy a vody několikanásobně zvýšené hodnoty jedů, které by se tam přirozenou cestou nemohly v tak vysoké míře dostat.

Vše u nás začíná dohodou z r. 2007 mezi EU a USA o „otevřeném nebi“. Právní základ této dohodě dal čl.80 o ES, v Lisabonské smlouvě: článek 100 Smlouvy o fungování Evropské unie. Díky této dohodě může nad všemi zúčastněnými zeměmi včetně ČR létat libovolný počet letadel USA a NATO.

Letadla civilní letecké dopravy jak osobní, tak i nákladní, z důvodu bezpečnosti létají v tzv. letových koridorech (tj. v pásech podél naší republiky a napříč ní). Vojenský letecký provoz  používá zbytek území ČR mimo oblastí bezletového provozu. Výzbroj ČR (dle údajů z internetu) je 14 stíhaček Jas-39 Gripen a několik starých MIG 21.

V některých dnech je nad celou ČR velmi silný letový provoz (viz video), který podle selského rozumu a školáckých počtů nemůže zajistit našich 14 stíhaček. Nemůže se ani jednat o hustý civilní provoz, protože stopy za letadly nejsou pouze v koridorech, ale rozptýlené po celé obloze.

Někteří stále zatvrzele prosazují názor, že se jedná o contrails. Avšak rozdíl mezi chemtrails a contrails je velký. Contrails jsou stopy tvořené sraženou párou, které známe od dob druhé světové války a které poměrně rychle za letadlem mizí. Díky povětrnostním podmínkám může výjimečně rozpuštění par a krystalků vody trvat déle, ale nikdy nezanechává na obloze stopy. Oproti tomu chemtrails jsou záměrně vypouštěné chemikálie a aerosoly do ovzduší, které nemizí ani se nerozpouští, ale roztahují se pomalu a postupně po celé obloze až vytváří  jednolitý ocelově šedivý mrak. Můžeme je velmi často vidět před příchodem atmosférické fronty. Při západu slunce se obloha barví do červena, což nejsou červánky, ale chemické mraky, které díky obsaženým látkám mění nepřirozeně barvu.

Chemtrails jsou nejčastěji složeny z těchto látek: hliník, antimon, stroncium, arzen, barium, kadmium, měď, železo, mangan, nikl, zinek, ethylen dibromid (EDB). Laboratorní pokusy dokazují jejich přítomnost nejen ve vodě a půdě, kde mnohonásobně překračují povolené limity, ale už i v rostlinách a zvířatech.

Cílem je vytvořit hliníkovou clonu, která zacloní slunce a zabrání pronikání tepla. Clona vznikne spojením jednotlivých mraků, které se vytvářejí za letadly, do kompaktního celku a dokáže snížit teplotu až o 10 – 15°C.

Výše zmíněný jedovatý chemická koktejl ale není jedinou směsí, kterou letadla vypouští. Rozprašují i směsi aerosolů a nanočástic, které se do organismu dostanou i pokožkou.

Dalšími důvodem, proč se tak děje, je snaha ovlivnit počasí a skrz něj ekonomiku a zemědělství jednotlivých států. Povodně a sucha spolu s chemickým koktejlem snižují úrodnost. Tím se tvoří cesta pro GMO plodiny, které jsou vytvořeny tak, aby těmto vlivům byly odolné (o jejich negativním vlivu na organismus jsem už psala).

To ale stále není vše. Chemtrails spolu s umělými mraky vytvořenými pomocí HAARP umožňují velmi dobře jakékoli elektromagnetické operace – od geofyzikálních zbraní (např. zemětřesení), přes ovládání mysli na dálku, až po dokonalý sledovací systém všech nás jednotlivých občanů.

Aerosoly a výše zmíněné látky, které jsou rozptylovány do vzduchu, způsobují vážné zdravotní problémy. Halucinace, zapomnětlivost, nervová poškození, Parkinsonova nemoc, plicní embolie, obezita, glukózová intolerance, krevní sraženiny, potíže s pokožkou, snížená hladina cholesterolu, kosterní poruchy, porodní defekty, změny barvy vlasů a neurologické symptomy. Patří sem i záněty plic, pocity malátnosti, nespavosti, slabosti i emociálního rozrušení, chronické respirační nemoci, nemoci srdce a rakovina.

Podle Clifforda E. Carnicoma, od r. 1999 uznávaného experta na chemtrails a skryté globální operace, jsme jako lidstvo zcela jasně a zřetelně ovlivněni a v těchto oblastech: pozornost – velmi silně poklesla, nejsme schopni udržet ji dlouhodobě; zapomnětlivost – velmi stoupla; krátkodobá paměť – byla negativně ovlivněna; netrpělivost – lidé se stávají až prchlivými.

Díky této kontaminaci vzduchu, půdy, vody vlastně neexistují produkty bio a eko, protože jedy jsou všudypřítomné.

Závěrem si dovolím citovat pana Carnicoma: „Ze všech studií a rozborů vyplývá, že celoplošné rozprašování aerosolu přetransformovalo atmosféru, a že lidská populace dýchá jakýsi typ plazmy. To vede k abnormalitám v lidském chování, ke změnám v lidském myšlení, emocích a rozhodovacím procesu, z čehož lze vyvozovat, že jde o program kontroly mysli.“

Neklesejte ale na mysli. Příště si povíme, co proti tomu dělat. Aspoň trochu. A jak se chránit. Také aspoň trochu.

 

 

Zdroje:

http://www.exopolitika.cz/news/chemtrails-jsou-pry-globalni-skrytou-operaci-pro-totalni-kontrolu/

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/transport/article_7266_cs.htm

http://orgo-net.blogspot.cz/2012/05/zdravim-orgonete-chci-objasnit-nekolik.html

http://www.bilderberg.cz/inpage/chemtrails-spolecne-proti/

http://www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni–vzdelavani–vyzvy/chemtrails—jake-dalsi-dukazy-jeste-chceme-.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemtrail#Chemick.C3.A9_slo.C5.BEen.C3.AD_chemtrails

 

 

Klikni ZDE a sdílej tento článek na Facebooku

Diskuze

Přidejte svůj názor k tomuto článku.

Pokud se Vám nezobrazuje diskuze, máte pravděpodobně aktivní blokování reklam AdBlock nebo podobný systém.

Copyright © 2013 Blog Soukr.cz